Home Malta Tələbə Vizası

2007 yılından itibaren Shengen ülkeleri arasına giren Malta’da İngilizce eğitim alabilmek için öğrenci vizesine başvurmak gerekmektedir.

Malta Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar
  • Eksiksiz doldurulmuş vize formu
  • Vizenin sona ermesinden sonra en az üç (3) ay geçerlilik süresine ve en az 2 boş sayfasına sahip geçerli bir pasaport
·         Pasaportun bir (1) adet kopyası (boş sayfaların kopyalanması gerekli değildir)
·         Açık bir arka plana sahip yakın bir zamanda çekilmiş pasaport boyutlarında iki (2) adet fotoğraf
·         Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·         Vize başvuru ücreti 60 Euro + 30 Euro (Hizmet Harcı )
·         Schengen Bölgesinde tüm seyahati kapsayan otel rezervasyon onay/onayları. Ev sahibi aile ile birlikte kalma durumunda, Baş Konsolosluk tarafından belirlenen format kullanılarak yasal/ noter onaylı davet mektubu, daveti yapan ev sahibi kişinin kimlik belgesinin bir kopyası
·         Onaylı Uçak bilet/biletleri. Biletlerin sunulması durumunda, bir kopyası saklanmalıdır.
·         En az 30.000 €’luk teminata sahip tüm Schengen üye ülkelerindeki geri dönüş ve acil durum tıbbi/hastane masrafları kapsayan istenen vizenin konaklama/geçerlilik süresi boyunca geçerli olacak bir seyahat sigortası poliçesi
·         Ders/derslerin detayları ve süresini gösteren, kuruluşun mührünü ve okul yöneticisinin imzasını taşıyan Malta Eğitim Kuruluşundan kabul mektubunun aslı.
·         Geçerli öğrenci kartı ve durumlarını onaylayan okul/kolej/üniversiteden yakın zamanlara ait bir öğrenim sertifkası/onayı
·         Ödemenin yapıldığını onaylayan kuruluştan makbuz
·         Yeterli ve düzenli kişisel finansal geliri kanıtlayan belge (banka beyanları ya da kredi kartında kullanılabilir kredi beyanı, konaklama süresi boyunca başvuru sahibinin tüm finansal teminatını kabul eden ev sahibi kuruluşun mektubu
·         Başvuru sahibinin herhangi bir geçim aracına sahip olmaması durumunda, Malta Baş Konsolosluğunun belirlediği formatı kullanarak okul ve konaklama masrafları dışında, Malta’daki masraflarını ödeyeceklerini onaylayan ebeveynler ya da yakın akrabalardan noter onaylı mektup. Ebeveynlerin mali durumlarını kanıtlayan belge. (istihdam belgeleri/banka hesapları, vs.) Bu konuda danışmanınıza başvurunuz.
·         Reşit olmayanlar için (18 yaş altı): Gayrireşitin doğum belgesi Ebeveynlerin ve yasal vasi/vasilerinin noterli yetki belgeleri Geçim aracının yeterliliğini kanıtlayan belge Ebeveynlerin ve Yasal Vasi/Vasilerin Nüfus Cüzdanlarının kopyası. Vasi durumunda, yetkiyi kanıtlayan belge.
·         Geçerli öğrenci kartı ve durumlarını onaylayan okul/kolej/üniversiteden yakın zamanlara ait bir öğrenim sertifkası/onayı (başvuru sahibinin herhangi bir vize harcı ödemeden başvuru yapabilmesi için)
·         Türk Vatandaşı olmayanlar için:Dönüşten sonra en az 3 ay geçerli oturma izni
 
·         Çalışanlar için: Faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi/Resmi Gazete, vergi levhası, imza sirküleri ve çalışma durumunu ve işe alım tarihini gösteren yakın zamanlarda mühürlü çalışma belgesi (şirketin antetli kağıdına), son üç aya ait maaş bordrosu ve son altı aya ait SSK bildirgesi gibi işverene ait belgelerin asılları ve kopyaları
·         İşadamları/ serbest çalışanlar için: Faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi/Resmi Gazete, vergi levhası ve imza sirküleri ve son altı aya ait SSK ödemeleri gibi şirkete ait belgelerin asılları ve kopyaları.